บริษัทเอ็นพีพลัสเทคโนโลยีจำกัดก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกร
ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน IT และ Telecom มายาวนาน
โดยเคยเป็นทั้งผู้ติดตั้งระบบฯ ผู้ใช้งานและผู้ดูแล-บริหารระบบ
Computer & Network จึงมีความเข้าใจถึงปัญหา
และความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
บริการต่างๆของบริษัทได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของลูกค้าได้เสมอ
ทั้งบริการวางระบบ-แก้ไขปัญหา IT infrastructure
บริการวางระบบ-แก้ไขปัญหา Communication
บริการจัดทำ-วางระบบรักษาความปลอดภัย ยินดีให้บริการด้วยใจ